Informática Profesional

Rede


As redes de computadoras son necesarias á hora de compartir e optimizar os recursos informáticos entre usuarios. FNR conta con persoal especializado e a experiencia necesaria para deseñar e crear unha rede dende os puntos básicos da mesma.

Nos análises das necesidades do cliente crea un esquema funcional que traduce os requerimientos dos usuarios e do negocio nun esquema de servicios de rede.

Cando o cliente confirma que o deseño da rede adecúase as suas necesidades, realizase entonces o dimensionamento da rede en torno ás funcións solicitadas. Terase en conta en todo momento as necesidades básicas no momento de usar sistemas multiusario de xestión, como son dispoñibilidade, seguridade, e accesibilidade dos datos, xa sexa dende o entorno local ou remoto.

Coas tecnoloxías actuais necesitanse en moitos casos a utilización de plataformas mixtas de sistemas operativos e tamén de distintos tipos de conectividade.

Con estas premisas deseñamos a creación, implementación y remodelación de redes, utilizando cableado estructurado, fibra óptica ou wireless.

As accións que desenrolamos son:

  • Deseño físico da rede.
  • Deseño lóxico da rede.
  • Deseño funcional da rede.
  • Instalación do cableado.
  • Implementación e mantemento (WAN, LAN, VLAN).
  • Configuración de VPN e Acceso remoto.
  • Administración das redes (WAN, LAN, VLAN).
  • Configuración das redes (WAN, LAN, VLAN).
  • Instalación de servidores proxy, dns, web server, servidores de correo.
  • Implementación e mantemento de redes sen fios centrais.


© 2013 FNR • Vía Edison 1B (polígono do Tambre) 15890 Santiago de Compostela • Tlf. 981 554 853 • código IBAN